Hästterapi/Ridterapi

”Hästen, djuren och naturen är en viktig tillgång för människor. Mötet mellan olika arter har en läkande förmåga och kan bidra till förhöjd livskvalitet, stärka självkänsla och självförtroende.

Men framförallt låta oss vara precis dom vi är.

Syftet med Röshults hästterapi är att med hästen, naturen och djuren på gården stärka barn och ungas självkänsla och kroppsuppfattning.
Med ett socialt samspel tillsammans med hästen ökar förståelsen för kommunikation och kropp vilket stärker vår tillit och mod. Hästarna är noga utvalda med olika personligheter och egenskaper vilket påverkar oss på olika sätt. Dom har en naturlig känslighet och olika sätt att ta kontakt vilket oftast speglar det som vi mår bra av att utveckla och stärka hos oss själva. Denna tydlighet  gör att vi lär oss lyssna och vara närvarande vilket i sin tur ger en lugnande effekt.