Välkommen till Röshults Djur&Natur

Här arbetar vi med hästunderstödd verksamhet som bygger på kreativitet närvaro, tillit och lugn

”Styrkan hos Röshults Djur&Natur är flexibilitet och lyhördhet för att kunna anpassa häst eller annat djur utifrån den besökandes behov”