Parken

Skogsparken är ett kreativt arbetsrum, som förändras utifrån årstid och behov. Marken är täckt av mossa och ett vackert skogstak ramar in och ger ett lugn . Den är levande för att uppmuntra en upptäckaglädje och därav kan föremål dyka upp och skapa förändring. Parken är i all sin enkelhet rufsig och välkammad.  Underlaget är till stor del kuperat men det finns även stigar och mer jämna ytor om det finns behov av det. Parken är en plats där hästarna mår bra och är tänkt att  vara en plats där både ryttare, ledare och hästen tillsammans ska trivas och slappna av.